پاسخگویی فلسفه به پرسش‌های اساسی هستی شناسانه

به گزارش عقل و دین پروفسور مهدی گلشنی طی یک سخنرانی با موضوع پاسخگویی فلسفه به پرسش‌های اساسی هستی شناسانه گفت: ما به یک چهاچوب وسیع تر از علم نیازمندیم

فلسفه و پاسخ به پرسش‌های اساسی

یک سری سؤالاتی هست که پاسخ آن را از خود علم نمی توان گرفت. جالب است که توسط مهمترین فیزیکدانان یا حتی پزشکان کتابهایی تحت عنوان محدودیت علم «» نوشته شده است. یک برنده جایزه نوبل در پزشکی چنین کتابی دارد؛ برخی فیزیکدان ها هم دارند. کتابهایی که محدودیتهای علم را می گوید. اینها متوجه شدند یک سؤالاتی در فیزیک و غیره مطرح می شود که خود فیزیک نمی تواند جوابش را بدهد. بعضی گفتند پاسخ را از فلسفه بگیرند بعضی گفتند از دین بگیرند، از ادبیات بگیرند و.. ولی علم نمی تواند جواب بدهد اما فلسفه می تواند جوابهایی برای آن بیابد. مثلا چرا علم تجربی موفق است؟ چرا ریاضیاتی که ظاهرا محصول ذهن انسانی است در توصیف جهان موفق است؟ سرشت جهان فیزیکی چیست؟ معنای هستی چیست؟ مبنای ارزشهای اخلاقی چیست؟ چرا عدالت خوب است؟ بله یک توجیحی توسط تئوری تکامل می کنیم که آن هم سوالات و چالشهای خودش را دارد.

چرا علم نمی تواند به برخی از مسائل پاسخ دهد

خود علم نمی تواند به چنین پرسش هایی پاسخ دهد و یک چهارچوب ویع تر می خواهد و چیزی که متأسفانه در محیط ما به آن توجه نمی شود و بعضی از مهمترین فیزیکدانان و کیهان شناسان به آن اشعار داده اند آن است که ما به یک چهاچوب وسیع تر از علم نیاز داریم که بتوانیم به همه سوالات جواب دهد و علم را نیز در خود جای دهد.