آرشیو

مراقب باشید سیاستمداران اغفال تان نکنند

مراقب باشید سیاستمداران اغفال تان نکنند

1400/03/13

تفکر انتقادی و انتخابات مراقب باشید سیاستمداران اغفالتان نکنند به گزارش سایت عقل و دین استاد حسن قطب الدین استاد و پژوهشگر تفکر انتقادی طی یادداشتی بیان داشت: با آنچه سیاستمداران می گویند منتقدانه برخورد کنید. به ظاهر حرفشان توجه نکنید. به باطن حرفشان بلکه به منظور واقعی آنها توجه کنید. معین کنید که منفعت […]

پرسش‌های مختص فلسفه

پرسش‌های مختص فلسفه

1399/12/23

به گزارش عقل و دین پروفسور مهدی گلشنی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، استاد فیزیک و مدیر گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فیزیک کشور گفت: ما به یک چهاچوب وسیع تر از علم نیازمندیم. فلسفه و پاسخ به پرسش‌های اساسی یک سری سؤالاتی هست که پاسخ آن را از […]

مافیای ترجمه کتب در ایران

مافیای ترجمه کتب در ایران

1399/12/23

مافیای ترجمه کتب در ایران! به گزارش عقل و دین دکتر مهدی گلشنی در یادداشتی با موضوع مافیای ترجمه کتب در ایران در سایت شخصی خود به اشتباهات و دست های پشت پرده در ترجمه کتب اشاره نمود: انعکاس جهت دار آراء فیلسوفان ملحد غربی برای مثال، «آنتونی فلو»، فیلسوف معروف غربی، یکی از ملحدان […]