آرشیو

بررسی کیفیت اعتبار اقسام یقین در ارتداد

بررسی کیفیت اعتبار اقسام یقین در ارتداد

1400/06/04

حضرت آیت الله جوادی آملی در یکی از جلسات درس خارج فقه خود به بررسی «یقین معرفتشناختی» و «یقین روانشناختی» پرداخته و کیفیت اعتبار هر کدام  را در ارتداد  مورد برسی قرار داده اند. تقریر این مطالب در روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه نامه صحیفه حوزه، شماره 48، در تاریخ 30 اردیبهشت 1381 منتشر شده است […]

کتاب علم و دین ایان باربور

کتاب علم و دین ایان باربور

1400/02/07

کتاب علم و دین ایان باربور ایان باربور با آنکه موضوعات علمی و دینی را متفاوت می‌ داند معتقد است که نقاط اتفاق و اشتراک بسیار بین این دو در روش و نگرش وجود دارد و در هر دو حوزه عینیت محض ممکن نیست و تأثیر آگاهی انسان در هر دو آنها ناگزیر است. به […]