آرشیو

ستون خیمه مدرنیسم

1400/08/02

نظریه تکامل ستون خیمه مدرنیسم است و اگر این ستون سقوط کند، کل خیمه بر سر مدرنیسم فرو خواهد ریخت. بنابراین به مانند یک ایدئولوژی با آن رفتار می شود، نه یک تئوری علمی که به اثبات رسیده است. می دانم که بسیاری از مردم اظهارات من در این مورد را نمی پذیرند، اما حداقل مسلمانان باید از […]

نقش علت فاعلی و غایی در نظام علّی

نقش علت فاعلی و غایی در نظام علّی

1399/12/25

نقش علت فاعلی و غایی در نظام علّی به گزارش عقل و دین آیت الله العظمی جوادی آملی در مورد موضوع نقش علت فاعلی و غایی در نظام علّی می فرماید: اساس نظام علّي مبتني بر در نظر گرفتن علت فاعلي و غايي است كه نه علم محدود شده به عقل حسي و تجربي، توان […]

پرسش‌های مختص فلسفه

پرسش‌های مختص فلسفه

1399/12/23

به گزارش عقل و دین پروفسور مهدی گلشنی عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، استاد فیزیک و مدیر گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و چهره ماندگار فیزیک کشور گفت: ما به یک چهاچوب وسیع تر از علم نیازمندیم. فلسفه و پاسخ به پرسش‌های اساسی یک سری سؤالاتی هست که پاسخ آن را از […]

مافیای ترجمه کتب در ایران

مافیای ترجمه کتب در ایران

1399/12/23

مافیای ترجمه کتب در ایران! به گزارش عقل و دین دکتر مهدی گلشنی در یادداشتی با موضوع مافیای ترجمه کتب در ایران در سایت شخصی خود به اشتباهات و دست های پشت پرده در ترجمه کتب اشاره نمود: انعکاس جهت دار آراء فیلسوفان ملحد غربی برای مثال، «آنتونی فلو»، فیلسوف معروف غربی، یکی از ملحدان […]

کارل پوپر و خطاپذیری آزمایش‌های تجربی

کارل پوپر و خطاپذیری آزمایش‌های تجربی

1399/12/22

کارل پوپر و خطاپذیری آزمایش‌های تجربی به گزارش عقل و دین کارل پوپر درباره خطاپذیری آزمایش‌های تجربی می نویسد: بازی علم در اصل بدون پایان است. کسی که با گزاره های تجربی طوری تعامل کند که هیچ آزمایش دیگری را طلب نکند و آنها را تأیید شده قلمداد کند، از بازی بازنشسته می شود.   […]