مراقب باشید سیاستمداران اغفال تان نکنند

مراقب باشید سیاستمداران اغفال تان نکنند
1400/03/13
211 بازدید

تفکر انتقادی و انتخابات مراقب باشید سیاستمداران اغفالتان نکنند به گزارش سایت عقل و دین استاد حسن قطب الدین استاد و پژوهشگر تفکر انتقادی طی یادداشتی بیان داشت: با آنچه سیاستمداران می گویند منتقدانه برخورد کنید. به ظاهر حرفشان توجه نکنید. به باطن حرفشان بلکه به منظور واقعی آنها توجه کنید. معین کنید که منفعت […]

تفکر انتقادی و انتخابات
مراقب باشید سیاستمداران اغفالتان نکنند
به گزارش سایت عقل و دین استاد حسن قطب الدین استاد و پژوهشگر تفکر انتقادی طی یادداشتی بیان داشت: با آنچه سیاستمداران می گویند منتقدانه برخورد کنید. به ظاهر حرفشان توجه نکنید. به باطن حرفشان بلکه به منظور واقعی آنها توجه کنید. معین کنید که منفعت شخصی این افراد در چیست. توجه کنید که رفتارشان چگونه در خدمت منافع خودشان است درحالی که وانمود می کنند خیر مملکت را می خواهند. به این فکر کنید که از شما می خواهند چه چیزی را باور کنید و چرا.

توجه کنید که چگونه مسائل را ساده سازی می کنند تا بتوانند مردم را تحت تأثیر قرار دهند (آیا سیاستمدار «خوب» هم داریم؟ خیلی کم. ببینید شاید بتوانید آنها را پیدا کنید).

سیاستمداران سعی می کنند باور کنیم آنها عمیقا دغدغه رفاه مردم را دارند، که کنش های آنان به بهترین نحو برای خدمت به مردم است. گول نخورید. لیندون جانسن رئیس جمهور آمریکا می گوید: «پول برای سیاست همچون شیر مادر است.» اگر باریک بین باشید، به راحتی تشخیص می دهید دعوا بر سر پول است.

به مثالی از اخبار توجه کنید: «دولت بوش روز پنج شنبه اعلام کرد که خواستار تغییرات اساسی در برنامه گسترده سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با چاقی است، زیرا این برنامه بر پایه شواهد نادرست علمی شکل گرفته و از اختیارات سازمان ملل فراتر می رود…»
اما در واقع این برنامه سازمان بهداشت جهانی که راهبردهایی برای مقابله با چاقی به کشورها ارائه می دهد، به طور گسترده ای از جانب طرفداران بهداشت عمومی مورد تمجید قرار گرفته ولی برخی کارخانجات غذایی و صنعت شکر سخت مخالف آن هستند.
توجه کنید که بنگاه های عظیم اقتصادی بر سیاست فرمانروایی می کنند؛ حتی به بهای فدا کردن بهداشت عمومی. این البته تنها یکی از نمونه های بسیار بسیار زیادی است که در آنها پول عامل تصمیم گیری های سیاسی است

اگر سیاستمداران کاری را که حامیان مالیشان از آنها می خواهند نکنند، تأمین مالی شان قطع می شود. دغدغه اصلی آنها دوباره انتخاب شدن است. در سیاست، شعارها، تکیه کلام ها، تصاویر پر زرق و برق و سخنرانی در برابر توده مردم سازوکارهایی برای تحت تاثیر قرار دادن مردم است.

حالا درجستجوی سوزن در انبار کاه باشید، یعنی کاندیدای انتخاباتی که صاحبان ثروت های عظیم او را نخریده یا حامی او نباشند.

راهبردهایی برای خواندن دست سیاستمداران:
1. به دقت حرف های سیاستمداران گوش دهید و مشخص کنید که چگونه رای دهندگان را تحت تأثیر قرار می دهند (مثلا با استفاده از زبانی که مطابق قالب های ذهنی شنونده است). همواره بپرسید: «در این قضیه صاحبان ثروت چه منافعی دارند؟» و بالعكس، «منافع مردم چیست؟»
ببینیدچقدر کمیابند سیاستمدارانی که در جهت منافع مردم عمل می کنند.
٢. دقت کنید که سیاستمداران چگونه نظام اعتقادی و ایدئولوژی فرهنگی غالب را وانمود می کنند. به عبارت دیگر فاقد استقلال فکری اند.
٣. منافع شخصی سیاستمداران را در ذهن داشته باشید. به این ترتیب خواهید توانست رفتارشان را پیش بینی کنید.
4. به تاریخ سیاسی اهمیت بدهید، به طور گسترده و از منابع مختلف تاریخ سیاسی را بخوانید تا الگوهای تکرارشونده را در رفتار سیاسی طی سالیان شناسایی کنید.
5.دقت کنید سیاستمداران چقدر به دیدگاه های سطحی و ساده انگارانه چسبیده اند. ظرائف وعمق قضایا را با شعارهای عوام فریبانه نمی توان نشان داد.
“((برای شیمیدان شدن باید شیمی بخوانید، و برای اینکه وکیل یا پزشک شوید حقوق یا پزشکی. اما برای سیاستمدار شدن فقط باید منافع خودتان را مرور کنید. )) – مکس اورل
برشی از کتاب آشنایی با هنر تفکر راهبردی اثر لیندا الدر – ریچارد پل ص70(با اندکی تصرف)

برچسب‌ها:, ,