ده نقطه کور علم

ده نقطه کور علم
1400/05/19
135 بازدید

کتاب ده نقطه کور علم نوشته «خلدون عزیز سوئیس» دانشیار فلسفه در کالج اولیو هارو و مدرس دانشگاه آکسفورد انگلستان است. وی در این کتاب به کاستی های دانش تجربی پرداخته است.  Blind-Spots-of-Science

کتاب ده نقطه کور علم نوشته «خلدون عزیز سوئیس» دانشیار فلسفه در کالج اولیو هارو و مدرس دانشگاه آکسفورد انگلستان است. وی در این کتاب به کاستی های دانش تجربی پرداخته است.  Blind-Spots-of-Science

برچسب‌ها: